4. Intelligent Building

Adeilad Deallus

● Canfod mwg ac atal tân

Mae monitro tân/ysmygu mewn meysydd allweddol yn rhoi rhybudd cynnar i atal damweiniau tân

● Rheolaeth o Bell IoT

Brawychus cyflym o beryglon i ddileu peryglon diogelwch posibl mewn pryd

● Diogelwch ac atal

Mesurau atal wedi'u mireinio megis canfod trawsffiniol/rhanbarthol a larwm cysylltu

 

4.1 Intelligent Building.jpg
4.2 Intelligent Building.jpg